Bernát, Felícia

Fuvola-furulyatanári állás Dunavarsányban

2011.09.08. 10:00

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 15.

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Dunavarsány a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet fuvola-furulyatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fuvola- és furulyatanítás, az iskolai és a városi rendezvényeken való részvétel, alkalmanként szereplés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) kollektív szerződés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
-  Főiskola, fuvolatanár;
-  magyar állampolgárság, büntetlen előélet (ennek dokumentummal való igazolása),
- a pályázat elbírálása előtt személyes találkozás, elbeszélgetés, próbatanítás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-  szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló hiteles dokumentum, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zezula Tibor nyújt, a +36 70 382 3667-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Dunavarsány címére történő megküldésével (2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2011/1, valamint a munkakör megnevezését: fuvola-furulyatanár.
és
- Elektronikus úton Zezula Tibor részére a igazgato@dverkelfami.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 30. 

A pályázatok elbírálásának módja: A pályázatok beérkezési határidejének lejárta után előre egyeztetett időpontban személyes találkozó az igazgatóval, próbatanítás, elbeszélgetés. Minden jelentkező írásban kap értesítést az eredményről.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.