Konstantin

Énektanári állás a 9. kerületben

2011.09.10. 11:31

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 15.

A Práter Általános Iskola a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Práter ének szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011. 09. 01 - 2012. 06. 05–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1083 , Práter utca 13-15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Énekkar vezetés, műsorszerkesztés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola,
- pedagógiai, karvezetői - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, szakmai pályakép.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:
-
Elektronikus úton Sinapis-Vermes Klára részére a prateraltisk@prater-bp8.sulinet.hu e-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Sinapis-Vermes Klára, Budapest, 1083 , Práter utca 13-15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.