Júlia, Rita

Szolfézs-zeneirodalom tanári állás az Istvánban

2011.09.11. 10:00

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 16.

A Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet alapfokú szolfézs-zeneirodalom tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, GYES-en lévő kolléga helyettesítésének idejére.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Budapest, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokon szolfézs és zeneirodalom oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-
Főiskola, szolfézs-zeneirodalom.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-
motivációs levél, kézzel írt szakmai önéletrajz, diploma másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 21. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsi Katalin nyújt, a +36-70/205-8139-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-
Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Alapfokú szolfézs-zeneirodalom tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentistvanzene.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.