Fülöp, Evelin

Gitártanári állás Albertirsán

2011.09.13. 09:00

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 19.

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2730 Albertirsa, Luther utca 2/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az iskola Pedagógiai programja és helyi tanterve szerinti gitár tanítás, növendékek felkészítése versenyekre, fellépésekre, a tanítási feladattal összefüggő adminisztráció elvégzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív szerződés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-
Főiskola, gitárszakos tanár;
- magyar állampolgárság;
- büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakirányú végzettséget igazoló oklevél,
- erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lebanov József nyújt, a 06 703878899-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Kút utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 171/2011, valamint a munkakör megnevezését: gitártanár.
- Elektronikus úton Polgár-Szabó Zoltánné részére a pszabozne@erkel-cegled.sulinet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Személyes elbeszélgetés a pályázóval, egyeztetés az igazgatóhelyettessel és a munkaközösség-vezetővel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.erkelamicegled.lapunk.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.