Konstantin

Néprajzos muzeológusi állás Mosonmagyaróváron

2011.09.18. 09:31

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 30.

A Hansági Múzeum - Mosonmagyaróvár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet néprajzos muzeológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A néprajzi gyűjtemény gondozása, fejlesztése (leltározás, nyilvántartás, raktári rend megtartása), kiállításrendezés, tudományos munka, szakmai publikáció, részvétel az intézmény közművelődési és múzeumpedagógiai tevékenységében.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-
egyetem, néprajz;
- német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás;
- múzeumi munkavégzés - 1 év alatti szakmai tapasztalat;
- gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP, § ECDL.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
egyetem, PhD, marketing, művelődészervező, művészeti ismeretek;
- német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás;
- néprajzos muzeológus - 1 év alatti szakmai tapasztalat;
- gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP;
- ECDL.

Elvárt kompetenciák: 
-  Kiváló szintű önálló munkavégzés, csapatmunka, kommunikáció, kreativitás.

Előnyt jelentő kompetenciák:
- Jó szintű marketing, művelődésszervező, művészeti ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló okiratok, szakmai önéletrajz, munkavégzéssel kapcsolatos elképzelések ismertetés, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja: 
-  Postai úton, a pályázatnak a Hansági Múzeum - Mosonmagyaróvár címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2011, valamint a munkakör megnevezését: néprajzos muzeológus.
és
- Elektronikus úton Szentkuti Károly részére a szentkuti@freemail.hu e-mail címen keresztül.
és
- Személyesen: Szentkuti Károly, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 19.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kiértesítés postai úton az elbírálást követő egy hét múlva.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A múzeum területi múzeum, fenntartója Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata. Gyűjtőterülete: Mosonmagyaróvár Többcélú Kistérségi Társulás . Szakterületek: Történet, néprajz, régészet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hansagimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.