Aladár, Álmos

Gitártanári állás Diósdon

2011.10.01. 10:53

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 13.

Az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet klasszikus gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 11 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2049 Diósd, Gárdonyi Géza utca 27. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gitároktatás

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:
-
Főiskola, gitártanár. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lepsényiné Balogh Beáta nyújt, a 06 23 348072-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
-
Elektronikus úton Lepsényiné Balogh Beáta részére a andreettimuv@freemail.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.