György

Zongoratanári és fafúvós tanári állás Nagykanizsán

2011.10.25. 10:52

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 1.

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet zongoratanár és fafúvós tanár munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 8 órás.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: zongoratanári / fafúvós tanári feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
- Főiskola, zongoratanár/fafúvós tanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-
diploma
- erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Zoltán nyújt, a 06304004557 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 431-1/2011, valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár / fafúvós tanár.
- Elektronikus úton Baráth Zoltán részére a fami1926@gmail.com e-mail címen keresztül
- Személyesen: Baráth Zoltán, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Sugár út 18. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ffzami.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. október 17.

A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.