György

Zongora-szolfézs tanári állás Nagykőrösön

2011.10.26. 10:51

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 31.

A Weiner Leó Zeneiskola és AMI - Nagykőrös a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet zongora-szolfézs tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, GYES-en lévő pedagógus távollétének időtartamára tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2755, 2750 Kocsér; Nagykőrös, Kossuth L.; Patay utca 14, 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongoraoktatás, korrepetíció, változó munkahely (Kocsér kihelyezett tagozat és Nagykőrös)

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, zongora-szolfézs szak.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- 3 év szakmai gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barna Elekné nyújt, a 06/30-9251-636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola - Nagykőrös címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Patay utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 207/2011., valamint a munkakör megnevezését: zongora-szolfézs tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 15.

A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.