Gerzson

Furulya- és szolfézstanári állás Mikepércsen

2011.11.04. 10:56

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 14.

A Béres András Művészeti Iskola Művelődési Ház Iskolai és Települési Könyvtár a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet furulya és szolfézstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011. december 1 - 2012. június 15–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 35 órás

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Óvoda utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Furulya és szolfézs oktatása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
- főiskola, zeneművészeti főiskolai tanári vagy egyetemi művésztanári oklevél vagy tanárképző főiskolai oklevél,
- furulya és szolfézsoktatás - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény másolata
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a kiválasztási folyamatban részt vevők és a Képviselő-Testület tagjai megismerhessék és kezelhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. december 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Béres András Művészeti Iskola Művelődési Ház Iskolai és Teleplési Könyvtár címére történő megküldésével (4271 Mikepércs, Óvoda utca 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51/2011., valamint a munkakör megnevezését: furulya és szolfézstanár.
vagy
- Elektronikus úton Rásóné Diószegi Eleonóra részére a beres@mikepercs.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mikepercs.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.