Aladár, Álmos

Pályázat oboa nádanyag támogatásra

2011.11.16. 12:00

Programkereső

A pályázat beadási határideje: 2011. december 1.

Az Oboás Társaság Alapítvány pályázaot ír ki közép-, és felsőfokú művészetoktatási intézményekben tanuló oboás növendékek számára.

A pályázat célja: Tehetségsegítő /kiegészítő/ hangszertartozék támogatás a kiemelkedő eredményeket elérő oboás növendékek számára. Olyan oboa-szakos növendék pályázzon, aki az iskolai programokon, helyi rendezvényeken túl már részt vett egyéb iskolán kívüli regionális, országos, nemzetközi tehetségfejlesztő programon, táborban, kurzuson, fesztiválon, versenyen, valamint ott bármely eredményt, elismerést, díjat, helyezést ért el.

A pályázat feltétele:

- Pályázati űrlap hiánytalan kitöltése (az űrlap az oldal alján és a www.oboa.hu oldalról letölthető), melyet kizárólag papír alapon, postai úton kell eljuttatni az Alapítvány címére.
- A művészetoktatási intézmény igazolása a növendék „oboa-szakos” tanulói/hallgatói jogviszonyáról
- A pályázó eddig elért eredményeinek dokumentumai (kötelező másolt mellékletek!)

A pályázat beadási határideje: 2011. december 1-ig folyamatosan; a rendelkezésre álló keret erejéig.

A folyamatosan beérkező pályázatokat (mellékletekkel) a kuratórium havonta összevontan bírálja el.

Pályázat feladásának címe: Oboás Társaság Alapítvány
1202 Budapest, Vaskapu u. 35. („Oboanád pályázat” megjelöléssel)

Részletes információk az alábbi letölthető pályázati felhívásban találhatók és a www.oboa.hu honlapon, az Alapítvány elérhetőségein kérhetők.

A teljes pályázati felhívás (.doc)
Letölthető pályázati űrlap (.doc)