Géza

Ütőtanári állást hirdetnek Dunaújvárosban

2011.11.20. 10:57

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 16.

A Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet ütőtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 12 órás

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ütőtanári tevékenység

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola,
- felsőfokú szakirányú végzettség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-
Főiskola, ütőtanár.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moravecz Attila nyújt, a 20/288-49-29 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/2543/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: ütőtanár.
- Elektronikus úton Moravecz Attila részére a duzenisk@invitel.hu e-mail címen keresztül.
- Személyesen: 2400 Dunaújváros, Bartók Béla utca 6/a. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.