Alfréd

Zongoratanári állás Zircen

2011.11.28. 19:49

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 5.

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és AMI pályázatot hirdet zongora szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 5 órás

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8420 Zirc, Köztársaság utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongora tantárgy tanítása és/vagy korrepetíció alapfokú művészetoktatási intézményben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, zongoratanár

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata.
- Fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. december 7. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Györek Zsuzsanna nyújt, a 06/20/2388271-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-
 Postai úton, a pályázatnak a III. Béla Gimnázium Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (8420 Zirc, Köztársaság utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 842-1/2011., valamint a munkakör megnevezését: zongora szakos tanár.
- Személyesen: Balázsné Györek Zsuzsanna, Veszprém megye, 8420 Zirc, Köztársaság utca 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatot benyújtókkal történő személyes elbeszélgetés után háromtagú bizottság hoz döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bela-zirc.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.