Márk

Szintetizátor oktatói állás Pest megyében

2011.12.01. 10:00

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 9.

A Szervánszky Endre Alapfokú Művészetoktatási Intézet pályázatot hirdet szintetizátor oktató munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2244 Úri, Rákóczi utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szintetizátor oktatói feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, szintetizátor oktató;
- Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások);
- Felhasználói szintű Internetes alkalmazások;
- B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okirat hiteles másolata,
- adatvédelmi nyilatkozat,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. január 2. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Ildikó nyújt, a 06/29-456-001-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a NOKI Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (2235 Mende, Forrás köz 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-276/2011., valamint a munkakör megnevezését: szintetizátor oktató.
- Elektronikus úton Lukács Ildikó részére a titkar@mende.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.