Sándor, Ede

Hegedűtanári állás Szegeden

2011.12.10. 13:00

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 23.

A HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű, 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedűoktatás, részvétel az intézmény innovációs folyamataiban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, hegedűtanár, kamaraművész.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Europass önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdu Gellért nyújt, a +36-62/423-880-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-
Postai úton, a pályázatnak a HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Szeged címére történő megküldésével (6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 23.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-2011, valamint a munkakör megnevezését: hegedűtanár.
- Elektronikus úton Hajdu Gellért részére a hajdugellert@primartalapitvany.t-online.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.hammido.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.