Géza

Szolfézstanári állás Budapesten - azonnal!

2012.02.15. 18:19

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 23.

Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet szolfézstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű, 2012.06.15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1165 Budapest, Táncsics utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szolfézs csoportok oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola, szolfézstanár
- szolfézs csoportok oktatása - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat
- felhasználói szintű internetes alkalmazások
- büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- végzettséget igazoló dokumentumok
- erkölcsi bizonyítvány
- igazolás előző munkaviszonyokról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. március 5. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karsai Irén nyújt, a 407-2407/207 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (1165 Budapest, Táncsics utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2012/81, valamint a munkakör megnevezését: Szolfézstanár.
- Elektronikus úton Karsai Irén részére a karsai.iren@razeneiskola.hu e-mail címen keresztül.
- Személyesen: Karsai Irén, Budapest, 1165 Budapest, Táncsics utca 7. 207.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.razeneiskola.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.