Eleonóra

Kommunikációs felelőst keres a Zeneakadémia

2012.02.17. 09:55

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 27.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem pályázatot hirdet ügyvivő szakértő, kommunikációs felelős munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

W52 évnyitóA Liszt téri épületben is megkezdődtek már a munkák. Erről is hamarosan beszámolunk.
W52 évnyitóA Liszt téri épületben is megkezdődtek már a munkák. Erről is hamarosan beszámolunk.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az LFZE külső kommunikációs kapcsolatrendszerének felépítése a kialakított alapokra támaszkodva; kapcsolattartás, kapcsolatápolás a napi kulturális és gazdasági sajtóval az LFZE és a Kodály Intézet életének, eredményeinek, zenei és kulturális eseményeinek széles körű és folyamatos megismertetése céljából; folyamatos és eseti tájékoztatás a fenntartó, a hatóságok és a média felé az EU rekonstrukciós projekt állásáról, nagyobb mérföldköveiről (beleértve a Liszt Ferenc téri főépületben folyó munkálatokat illetve a 2011 őszén átadott Ligeti épület körül zajló eseményeket); közönségkapcsolatok kiépítése és ápolása, a folyamatos kommunikáció a közönséggel; az LFZE Liszt Múzeum és Kodály Múzeum zenei és kulturális életének, eseményeinek minél szélesebb körű tájékoztatása a szakmai élet képviselői és a közönség felé; belső kommunikáció szervezése/működtetése, különös tekintettel az LFZE belső életével, személyi állományával és az EU rekonstrukciós projekttel összefüggő információk teljes és esetenként célzott áramoltatására; az egyetem honlapja főszerkesztői tevékenységének átvétele, a honlap folyamatos fejlesztése, karbantartása, szerkesztése, aktuális tartalmakkal történő feltöltése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- egyetem, kommunikációs, ill. gazdasági
- angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás
- modern kommunikációs csatornák használatában jártasság, prezentációs gyakorlat - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
- professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- kulturális és/vagy zenei életben való tájékozottság, a magyar zenei kultúra és oktatás iránti elkötelezettség meghatározó feltétel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Újságírásban szerzett tapasztalat, honlapszerkesztési tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű verbális kommunikációs képességek, kreatív, önálló munkavégzés, írott szövegek szerkesztése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvvizsgát tanúsító okiratok hiteles másolata, erkölcsi bizonyítvány, szakmai életrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Südi András nyújt, a 06-1462-4644 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HO.76/2012., valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő, kommunikációs felelős.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat az azzal foglalkozó bizottság véleményezi, a közalkalmazotti kinevezés a rektor hatáskörébe tartozik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.