Benedek

Énektanári állás Debrecenben

2012.02.24. 18:40

Programkereső

A Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium pályázatot hirdet ének-zene tanár munkakör betöltésére. Február 29-ig lehet jelentkezni.

A Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium pályázatot hirdet ének-zene tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozott idejű tanév végéig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 9 órás

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ének-zene órák tartása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- főiskola.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- diploma másolat,
- szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 29.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium - Debrecen címére történő megküldésével (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/68/2012-5., valamint a munkakör megnevezését: Ének-zene tanár.
- Személyesen: Borbély Zoltán, Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.