Aladár, Álmos

Pályázat a Magyar Kézműves Remek címre

2012.03.16. 08:05

Programkereső

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által meghirdetett pályázatra a jelentkezési határidő április 13.

A pályázat célja:
- a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése,
- minőségi kézműipari termékek bemutatása,
- a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása, illetve
- a magyar kézműiparban a vállalkozói kultúra elmélyítése és piaci helyzetük javítása a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása, bővítése és termékeik bemutatása révén.

A pályázat tárgyát képező termékek köre:
Kézműipari foglalkozás keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-, papír-, kerámia- és egyéb iparban) készített - a pályázati célkitűzésnek megfelelő - termék, amelyet Magyarországon állítottak elő.

Pályázati feltételek:
Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely pályázatban kiírt terméket állít elő (a termék készítőjének nevét minden esetben szerepeltetni kell a pályázatban).

Cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezetnek vagy egyéni vállalkozónak szerepelnie kell a gazdasági kamarákról szóló kamarai nyilvántartásban.

Egy pályázó összesen két pályázatot nyújthat be. Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet, ugyanakkor összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít.

Technológiai eljárás nem képezheti pályázat tárgyát.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 13.

A pályázatok elbírálása:
A pályázati terméket/termékcsaládot a kiíró által felkért bizottság eredetiben bekéri és a megadott szempontok alapján bírálja el, majd dönt a díjak odaítéléséről. A bírálóbizottság munkáját - szükség szerint külön felkért - szakértők is segítik.

Díjazás:
A bírálóbizottság által a legkiemelkedőbbnek ítélt termékek/termékcsoportok elnyerik a "Magyar Kézműves Remek" elismerő címet, amelyet a cím emblémájával díszített kitüntető oklevél tanúsít.
Ezen felül a díjazottak számára az MKIK 2012 májusában - a területi kereskedelmi és iparkamarák által idén Nógrád megyében szervezett - "A kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében" rendezvényhez kapcsolódó kiállításon és vásáron kedvezményes részvételi lehetőséget is biztosít.

Nevezési díj:
- a kereskedelmi és iparkamara tagjainak 5000 Ft + áfa (bruttó 6350 Ft)
- más pályázóknak 10 000 Ft + áfa (bruttó 12 700 Ft)

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága (Szepesvári Orsolya, közgazdasági referens, Kézműipari Kollégium titkára - telefon: 474-51-96; fax: 474-51-97, e-mailcím: szepesvari.orsolya@mkik.hu), valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák.

A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról.