Aladár, Álmos

Jelmezkészítőt és tárvezetőt keres a Győri Nemzeti Színház

2012.03.20. 17:15

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 25.

A Győri Nemzeti Színház pályázatot hirdet színházi női jelmezkészítő, tárvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Feladata a jelmeztervező tervei alapján önállóan elkészíteni egy produkció női jelmezeit, irányítani a beosztott szabók munkáját, részt venni az öltözéses próbákon, megbeszéléseken.

Szakmai követelmény:  egyedi, méretre szabott női ruházat elkészítésében való jártasság, önálló szabásminta készítése ruhaterv alapján. Elengedhetetlen az anyagismeret, korok és stílusok ismerete.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- szakmunkásképző intézet, női ruha készítő,
- jelmezgyártásban szerzett, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- vezetőként szerzett tapasztalat,
- képesség csapatmunkára és önálló munkavégzésre,
- színházi gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- végzettséget igazoló dokumentumok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a jelmezkészítő munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal, a tárvezetői beosztás előreláthatólag szeptembertől tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Tamás nyújt, a 96/520-605 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a Győri Nemzeti Színház címére történő megküldésével (9022 Győr, Czuczor G. utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 660-3/2012., valamint a munkakör megnevezését: színházi női jelmezkészítő, tárvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.