Mátyás

Zongora- és fafúvós-tanári állás Nagykanizsán

2012.03.28. 14:28

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 31.

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola pályázatot hirdet zongoratanár és fafúvóstanár munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongoratanári/fúvóstanári feladatok feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, zongoratanár/fafúvós tanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- diploma másolata,
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráth Zoltán nyújt, a 06304004557-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100/2012, valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár/fafúvóstanár.
- Elektronikus úton Baráth Zoltán részére a fami1926@gmail.com e-mail címen keresztül.
-  Személyesen: Baráth Zoltán, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ffzami.hu honlapon szerezhet. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.