Orbán

Hárfatanárt keres a Zeneakadémia

2012.04.01. 16:04

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 11.

A Liszt Ferenc Zeneakadémia Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszéke pályázatot hirdet egyetemi tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A hárfa főtárgy oktatása, a beosztott oktatók, a hallgatók és a doktoranduszok munkájának irányítása, közreműködés doktori eljárások lefolytatásában, az egyetem által gondozott kiadványok megjelentetésében.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási Követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- PhD, hárfa előadóművész (DLA),
- angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
- felsőoktatási oktatói tapasztalat - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- habilitáció,
- kiterjedt szakmai-művészeti kapcsolatrendszer,
- jelentős művészeti alkotótevékenység,
- előadó-képesség idegen nyelven is.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,
- végzettséget, DLA-fokozatot, művészeti díjat, habilitációt, nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok,
- publikációs, ill. koncertjegyzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Südi András nyújt, a 06-1-462-4645 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HO-329/1-76/2012., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanár.
- Elektronikus úton Südi András részére a sudi.andras@lisztakademia.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Szenátus rangsora alapján a rektor tesz javaslatot, majd a miniszter továbbítását követően a köztársasági elnök nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.