Hella

Klarinéttanári állás Tiszafüreden

2012.04.01. 14:33

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 10.

A Fekete László Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet klarinéttanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Piac tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: klarinét tárgy oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív szerződés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, klarinéttanár,
- klarinét tárgy oktatása - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
- ECDL.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőkéné Csorba Erzsébet nyújt, a 06-59/511-275-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Fekete László Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Piac tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2012, valamint a munkakör megnevezését: klarinéttanár.
- Elektronikus úton Szőkéné Csorba Erzsébet részére a igazgato@feketel-tfured.sulinet.hu e-mail címen keresztül
- Személyesen: Szőkéné Csorba Erzsébet, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Piac tér 4. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.