Hella

Ének-zenetanári állás Győr mellett

2012.04.07. 18:34

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 10.

Écs-Ravazd Közoktatási Társulása (Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) pályázatot hirdet ének-zene szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012.09.01-2013.06.15–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 2 órás.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9083 Écs, Kossuth utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ének-zene tantárgy tanítása 7-8. évfolyamon

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, ált. iskolai ének-zene szakos tanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- diplomamásolat,
- szakmai önéletrajz,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szemenyeiné Tölcsér ilona nyújt, a 20 / 320 2431 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Écs-Ravazd Közoktatási Társulása címére történő megküldésével (9083 Écs, Kossuth utca 41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95/2012, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene szakos ált. iskolai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A döntésről írásbeli értesítés, a kiválasztottakkal személyes elbeszélgetés. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.