Konrád

Harmonikatanári állás Veszprém megyében

2012.04.10. 17:15

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 16.

A Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI - Balatoncsicsó pályázatot hirdet harmonikatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Harmonika oktatás, zenekar vezetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, harmonika szakos tanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget igazoló oknyányok,
- önéletrajz,
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kereszturiné Semetka Judit nyújt, a 06/87579-004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Balatoncsicsó címére történő megküldésével (8272 Balatoncsicsó, Fő utca 1/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57/2012., valamint a munkakör megnevezését: harmonikatanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csicsosuli.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.