Fülöp, Evelin

Pályázat stúdióidő elnyerésére

2012.04.19. 18:40

Programkereső

A Hagyományok Háza pályázatán évente 3 népzenei együttes maximum 50 órás stúdióidőt kaphat. Jelentkezési határidő: május 2.

A Hagyományok Háza pályázatot ír ki hivatásos és műkedvelő népzenei együttesek, hangszeres és énekes szólisták, illetve énekegyüttesek részére. A felhívás célja, hogy a népzenei (revival) mozgalom előadóinak színvonalas produkciói önálló CD-lemezen megjelenhessenek. A pályázatokat elbíráló szakmai zsűri döntése alapján minden évben három nyertes pályázó kaphat lehetőséget arra, hogy zenei anyagát az intézmény hangstúdiójában, maximum 50 órában hanghordozóra rögzítse.

Pályázni a magyar nyelvterületről származó, hagyományhű előadásmódú és hangszerelésű magyar, illetve nemzetiségi népzenével lehet. A hagyományőrző előadók, továbbá a népies műzenét játszó zenekarok és a hivatásos zeneszerzők tevékenysége a pályázat körén kívül esik, így felvételeiket a szervezőknek nem áll módjnkban fogadni.

Pályázati adatlap a Hagyományok Háza Népművészeti Műhely Oktatási és Közművelődési Osztályán, vagy az ide kattintva szerezhető be. Az adatlaphoz mellékelni kell a megjelentetésre szánt produkció házi körülmények között (de elfogadható minőségben) készített, teljes(!) felvételét; valamint egy lemezkiadó szándéknyilatkozatát, amelyben a kiadó vállalja, hogy a rögzített anyagot - annak elkészülte után legkésőbb egy éven belül - megjelenteti.

A zenei anyag mellett egy kísérőlevélben fel kell tüntetni a műsorszámok címét, földrajzi eredetét (tájegység, falu), időtartamát, az előadók nevét, postai valamint e-mail és telefonos elérhetőségüket.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 4.

Beküldési cím: Mohácsy Albert - Hagyományok Háza, Népművészeti Módszertani Műhely, 1011 Budapest, Corvin tér 8.

A pályázat értékeléséről minden indulót a benyújtási határidőt követően 30 nappal levélben értesítenek.