Ervin

Hegedűtanárt keres a Molnár Antal Zeneiskola!

2012.05.04. 09:53

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.

A Molnár Antal Zeneiskola és AMI pályázatot hirdet hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 1073 Budapest, Erzsébet körút 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedű tanítás és az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak Jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, hegedűtanár;
- alsófokú hegedűtanítás, szervezés - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- jó szervezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes önéletrajz,
- diploma másolat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a "Molnár Antal Zeneiskola" Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (1073 Budapest, Erzsébet körút 32. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/4911/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: Hegedűtanár.
vagy
- Elektronikus úton Kiss Tünde igazgató részére a maz@mazene.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mazene.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.