Ervin

Ének-rajz tanári állás Hernádvécsén

2012.05.07. 10:54

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 29.

A Körzeti Általános Iskola - Hernádvécse pályázatot hirdet ének-rajz szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012. július 2-től 2013. június 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3874 Hernádvécse, Petőfi út 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Általános iskolás tanulóknak ének és rajz tantárgyak oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú képesítés, angol nyelv szakos illetve ének rajz szakos pedagógiai végzettség;
- ECDL.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vatra Katalin nyújt a 06-46-448-214-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Körzeti Általános Iskola - Hernádvécse címére történő megküldésével (3874 Hernádvécse, Petőfi út 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2012/1, valamint a munkakör megnevezését: angol szakos és ének-rajz szakos tanár.
- Elektronikus úton Vatra Katalin részére a vatra.kata@hotmail.com e-mail címen keresztül.
- Személyesen: Vatra Katalin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3874 Hernádvécse, Petőfi út 14.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 1. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.