Konrád

Fafúvós tanári állások Siófokon

2012.05.17. 17:33

Programkereső

A furulya, fuvola és más fafúvós tanári állásokra a jelentkezési határidő: május 21.

A Siófoki Integrált Oktatási Központ / SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet fuvola-furulyatanári és fafúvós (klarinét, szaxofon, oboa) tanári munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: fuvola-furulyatanárnál határozott idejű, 2012. 09. 01-től 2013. 06. 15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony; favúvós (klarinét, szaxofon, oboa) tanári állásnál határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8600 Siófok, Mártírok út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fuvola-furulyatanári, ill. favúvós (klarinét, szaxofon, oboa) tanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, fuvola-furulyatanár, ill. fafúvós (klarinét, szaxofon, oboa) tanár,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
- szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakörök legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthetők be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cser Lajosné nyújt, a 84/506-508-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Integrált Oktatási Központ címére történő megküldésével (8600 Siófok, Szépvölgyi út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 569/2012.  valamint a munkakör megnevezését: fuvola-furulyatanár vagy fafúvós (klarinét, szaxofon, oboa) tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.