Fábián, Sebestyén

Zongortanári állás Jánosházán

2012.05.19. 06:04

Programkereső

A munkakör 2012. augusztus 21-től tölthető be, a jelentkezés határideje május 21.

A Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ Zeneiskola pályázatot hirdet zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9545 Jánosháza, Sümegi utca 26. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongoraoktatás és korrepetíció.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, zongora szak,
- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- felsőfokú képesítés, zongora szak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ Zeneiskola címére történő megküldésével (9545 Jánosháza, Kossuth tér 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61., valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.
- Személyesen: Fiszter Anna, Vas megye, 9545 Jánosháza, Sümegi utca 26.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyag megismerése után interjú, és az Igazgató Tanács döntése alapján az eredményekről írásos értesítés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.