Klaudia

Képzőművész tanári állás Pilisvörösváron - sürgős

2012.05.21. 19:08

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 24.

Művészetek Háza Általános Művelődési Központ Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet képzőművész tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű helyettesítés, szülési szabadság idejére tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 16 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 127.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A képzőművészet tanszak növendékeinek oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) KJT szerinti bér, utazási költségtérítés rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek: Főiskola, képzőművészet tanár, rajztanár szakos végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Diploma, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szlovencsák Péter nyújt, a 06-26-332-218-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Művészetek Háza Általános Művelődési Központ Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2085 Pilisvörösvár, Fő utca 127. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2012. , valamint a munkakör megnevezését: képzőművész tanár. 

Elektronikus úton Szlovencsák Péter részére a zeneigazgato@mhpv.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mhpv.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.