Timót, Xénia

Énektanári állás Győrben

2012.05.27. 06:19

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 1.

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet ének-zene szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Jókai utca 21. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ének-zene tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, tanári végzettség, ének-zene szak,
- tanítási gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- erkölcsi bizonyítvány,
- büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Péter nyújt, a 96/526-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium címére történő megküldésével (9021 Győr, Jókai utca 21.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/R/1552/2/2012-8, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene szakos tanár.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.revai.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.