Vince, Artúr

Énektanári állás Veszprém megyében

2012.05.27. 06:17

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 1.

A kertai Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet ének-zene szakos tanári munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                     

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8492 Kerta, Kossuth utca 6. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ének-zene oktatása 5-8. évfolyamon; énekkar vezetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, ének-zene szakos tanár,
- büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

gyakorlat hangszeres zeneoktatásban. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- diplomamásolat,
- erkölcsi bizonyítvány,
- önéletrajz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csapó Imréné nyújt, a 06-88-229-010-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda - Kerta címére történő megküldésével (8492 Kerta, Kossuth utca 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2012, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene szakos tanár.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.