Konrád

Hegedű- és gitártanári állás Hevesen

2012.05.27. 06:11

Programkereső

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. május 30.

A Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet - Heves pályázatot hirdet hegedűtanár és gitártanár munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszonyok időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Heves megye, 3360 Heves, Hősök tere 2. 

A munkakörökbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedűtanári / gitártanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola. 

A munkakörök betölthetőségének időpontja: A hegedűtanári munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A gitártanári munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Gulyás Katalin tagintémény-vezető nyújt, a 20/779-8564-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Heves Városi Nevelési-Oktatási Intézet - Heves címére történő megküldésével (3360 Heves, Hősők tere 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2012., valamint a munkakör megnevezését: Hegedűtanár / gitártanár.

A pályázatok elbírálásának határideje: hegedűtanár: 2012. június 6. / gitártanár: június 8.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Gulyás Katalin tagintémény-vezető nyújt, a 20/779-8564 -os telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.