Béla

Néptánctanári állás Kiskunmajsán - sürgős

2012.05.31. 08:30

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.

Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet néptánctanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 33 órás.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Népi játék/néptánc-,és a művészeti ághoz tartozó egyéb tantárgyak oktatása. Önálló koreográfiák készítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, néptánctanár;
- büntetlen előélet. 

Előnyt jelentő kompetenciák:

- Jó szervezőkészség, kreativitás, önálló koreográfiák készítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,
- főiskolai diploma másolata,
- erkölcsi bizonyítvány,
- korábbi munkaviszonyok igazolásai,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozóki János nyújt, a 06309151878 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D-45/2012., valamint a munkakör megnevezését: néptánctanár. 
- Személyesen: Bozóki János, Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Kiskunmajsa Hősök tere. 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálása a beérkezést követően, folyamatosan történik, személyes elbeszélgetést és próbatanítást követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett álláshely középtávon teljes állássá bővülhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.