Konrád, Tivadar

Oboa-furulyatanári állás Hajdúböszörményben

2012.06.06. 21:34

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.

A Bartók Béla Zeneiskola és AMI pályázatot hirdet oboa-furulyatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű helyettesítés céljából előreláthatólag 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 31. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: oboa, furulya és kamarazene tantárgyak oktatása székhelyen és településen belüli telephelyen.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, oboa-furulyatanár,
- büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- pedagógiai gyakorlat - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakirányú végzettségeket igazoló okiratok másolatai,
- szakmai önéletrajz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tanyi Zoltán Gábor nyújt, a 06 (52) 561-704 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Bartók Béla Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/1012., valamint a munkakör megnevezését: oboa-furulyatanár. 
- Személyesen: Tanyi Zoltán Gábor, Hajdú-Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok elbírálása előtt személyes elbeszélgetés telefonon egyeztetett időpontban.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hajhuboszormeny.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.