Konrád

Nyári egyetem zenetanároknak Szegeden

2012.06.07. 18:10

Programkereső

Június 20-ig várják az az alap- és középfokon tanító pedagógusok jelentkezését az akkreditált továbbképzésre.

A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar által alapíttott Művészeti Akdémia komplex továbbképzést tart az alap- és középfokon oktató zenepedagógusok és művésztanárok részére. Alapítási engedély akkreditációs nyilvántartási száma: OKM-1/2/2010. Képzési idő: 30 óra

A képzés ideje: 2012. július 6-14.

Képzési idő: 30 óra, tanúsítványt ad.  

Célcsoport: alap- és középfokú zeneoktatási intézmények ének- és hangszeres tanárai, zenekari karnagyai, zenekarvezetői, karvezetői, zeneelmélet és szolfézstanárai.

Előadók: a Művészeti Akadémia hangszeres és énekes kurzust vezető oktatói.

A továbbképzés célja: az alap- és középfokon tanító zenepedagógusok és művésztanárok főiskolai és egyetemi tanulmányaik során szerzett ismereteinek felelevenítése, bővítése, frissítése, elmélyítése és új szempontok szerinti rendezése, készségeinek fejlesztése elősegítendő a stílushű, értelmező, adekvát előadásmód készségszintű elsajátítása, a kortárszenei törekvések mélyebb megismerését tanítási gyakorlatba való beépítését. Az énekes és hangszeres tanárok zenepedagógiai oktató munkája során alkalmazott előadói és oktatói hangszer- és énektechnikai, zeneirodalmi, valamint zenepedagógiai módszertani, didaktikai, elméleti és gyakorlati ismereteinek frissítése, bővítése, új elemekkel való gazdagítása.

Jelentkezés feltételei: Egyetemi és/vagy főiskolai zeneművészeti hangszeres, énektanári, karnagyi, karmesteri, karvezetői, szolfézs vagy zeneelmélet szakos oklevél, 4 év tanítási gyakorlat.

Alkalmazott módszerek: előadás, műhelymunka.

A továbbképzés teljesítésének tartalmi követelményei: a továbbképzésen részt vevő pedagógusok ismerjék napjaink gyakorlatában használt zeneoktatási technikákat, hangszer- vagy énektechnikai ismereteket, a hangszerhez kapcsolódó, vagy énekesi repertoárokat és azokat gyakorlati szinten tudják alkalmazni. Jártasságot szerezzenek a különböző zenetörténeti korszakok előadói stílusaiban, képesek legyenek az általuk oktatott mű több szempontú értelmezésére és a megfelelő előadói stílus megválasztására. Ezen belül ismerjék a kortárs zeneszerzők munkásságát, műveiket, a modern zenei eszközök használatát és képesek legyenek stílushű kortárs zenei  előadások megvalósítására. A tanúsítvány kiadásának feltételei: minimum az összóraszám 90%-án való részvétel, írásbeli és szóbeli vagy gyakorlati vizsga sikeres teljesítése. 

A  kurzus díja: 30.000.-Ft. A felmerülő utazási, szállás és étkezési költség a képzésben résztvevőt terheli. A vizsga sikertelen teljesítése esetén az összeg nem kérhető vissza. 

Jelentkezési határidő: 2012. június 20.

További információ elérhető a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának honlapján.