Márk

Szolfézs-furulyatanári állás Tabon

2012.06.14. 17:37

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 22.

A Takáts Gyula Integrált Közoktatási Központ Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézményegysége pályázatot hirdet
szolfézs-furulya szakos tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8660 Tab, Óvoda utca 4. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Egyéni és zeneiskolai foglalkozások tartása a meghirdetett szaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív szerződés szerinti étkezési hozzájárulás és munkaruha juttatás rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, szolfézs-furulya szakos tanár. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- erkölcsi bizonyítvány,
- szakképzettséget tanúsító oklevelek másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Suba Arzén nyújt, a 84/525-130-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Takáts Gyula Integrált Közoktatási Központ - Tab címére történő megküldésével (8660 Tab, Petőfi Sándor utca 6-12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2012-1, valamint a munkakör megnevezését: szolfézs-furulya szakos tanár.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Többcélú Intézmény Igazgatósága dönt a beérkezett pályázatokról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tabisk.sulinet.hu honlapon szerezhet.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.