Márk

Zenetanári állások Nagykőrösön

2012.06.15. 18:35

Programkereső

A zongora-szolfézs illetve gordonkatanári pályázatok benyújtásának határideje: 2012. június 20.

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola - Nagykőrös pályázatot hirdet zongora-szolfézs tanár, valamint gordonkatanári munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszonyok időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2750 Nagykőrös, Patay utca 19. 

A munkakörökbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongora-szolfézs oktatás, korrepetíció, változó munkahely / gordonkaoktatás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

- főiskola, zongora-szolfézs szak / gordonka szak,
- a gordonkatanári állásra legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent: 

- a zongora-szolfézstanári állásnál legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.

A munkakörök betölthetőségének időpontja: A munkakörök legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthetők.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. június 20.

A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan további információt Barna Elekné nyújt a 06/30/9251-636-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola - Nagykőrös címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Patay utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/2012., valamint a munkakör megnevezését: zongora-szolfézs tanár / gordonkatanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.