Márk

Ütőtanári állás Szerencsen

2012.06.24. 14:56

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 16.

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda pályázatot hirdet Alapfokú Művészetoktatási ütőtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3900 Szerencs, Rákóczi tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú művészeti iskolában a végzettségnek megfelelő tárgy oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, ütőtanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

diplomamásolat,
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Harkályné Kovács Katalin nyújt, a 47/ 362-247-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda címére történő megküldésével (3900 Szerencs , Rákóczi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2012, valamint a munkakör megnevezését: ütőtanár.
- Elektronikus úton Harkályné Kovács Katalin részére a szerencsizeneiskola@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.