Csilla, Noémi

Zongoratanári állás Szent István zeneiskolában

2012.07.04. 15:55

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 15.

A budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI pályázatot hirdet zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű GYES ideje alatt tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Budapest, 1147 Budapest, Telepes utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokon zongora oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

- főiskola, zongoratanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz,
- diploma másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: alapfokú zongora tanár.
- Elektronikus úton Balázsi Katalin részére a balazsi.katalin@szentistvanzene.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentistvanzene.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.