Csilla, Noémi

Szolfézstanári állás Nagytarcsán

2012.07.11. 17:42

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 25.

A Nagytarcsai Művészeti Iskola, AMI pályázatot hirdet szolfézs szakos tanári munkakörre.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 12 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szolfézs oktatás heti 12-16 órában, gyermeklétszámtól függően.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskola, szolfézs-zeneelmélet tanár,
- szolfézs, zeneirodalom oktatásban legalább 5 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- kézzel írott önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolata,
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nitkulinecz Zsanett nyújt, a 70/387-4581 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Nagytarcsai Művészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 2-4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5770/2012. , valamint a munkakör megnevezését: szolfézs szakos tanár.
- Elektronikus úton Nitkulinecz Zsanett részére a zeneiskola@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 4 hónapos próbaidővel történik a kinevezés.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.