Csilla, Noémi

Zongorakísérői állások a Táncművészetin

2012.07.17. 15:40

Programkereső

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. július 25.

A Magyar Táncművészeti Főiskola Táncművészképző Intézete pályázatot hirdet 2 fő zongorakísérő művésztanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1145 , Columbus utca 87-89. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Zongorakíséret ellátása a klasszikus balett-, spicc-, repertoár-, történelmi társastánc - és karakter órákon.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- egyetem, zongora vagy korrepetitor szakirány,
- eredményes gyakorlati vizsga (szabadon választott, 2-3 perces zongoramű bemutatása; növendékek által demonstrált balett gyakorlat, kombináció zongorakísérete; lapról olvasás, a klasszikus és romantikus összhangzattan ismerete és alkalmazása az improvizációk során. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák:

- megfelelő improvizálási, rögtönzési készség;
- jó hallás és elméleti felkészültség;
- stressztűrő képesség;
- jó kommunikációs készség,
- tanulékonyság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását, eddigi szakmai, oktatói, művészeti munkásságát, annak eredményeit;
- a szakképzettséget tanúsító okiratok másolata;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a főiskolai szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Teszter Nelli koordinátor, Zongorakísérő Csoport nyújt, a 06 20 321 1921-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Magyar Táncművészeti Főiskola címére történő megküldésével (1145 Budapest, Columbus utca 87-89.) a Főiskola rektorának címezve. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: REKT-2012-001080, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő zongorakísérő művésztanár.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati kiírásnak megfelelő pályázók a gyakorlati vizsga időpontjáról külön értesítést kapnak. A nyertes pályázókat a Táncművészképző Intézet igazgatójának javaslatára a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mtf.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.