Klaudia

Igazgató kerestetik a Bartók konzi élére

2012.07.23. 19:08

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium igazgató beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:  határozott időre, öt évre, 2012. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig.

A munkavégzés helye: 1065 Budapest, Nagymező u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fenntartásában lévő Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium igazgatói teendőinek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Egyetem, zeneművészeti végzettség
- Legalább 5 éves szakmai gyakorlat
- Legalább 2 éves intézményvezetői gyakorlat
- Közoktatásvezetői képesítés
- ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Jogi vagy államigazgatási végzettség
- Előadóművészi tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratmásolatok
- 10-15 oldalban kifejtett intézményfejlesztési szakmai koncepció
- Erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Südi András HR szakértő nyújt, a 06-1-462-4600-s telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban feltüntetett azonosító számot: HO-778/1-76/2012, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

- Elektronikus úton Südi András HR szakértő részére a sudi.andras@lisztakademia.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a bírálóbizottság rangsorolja, a vezetői megbízást a rektor adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.