Emőke

Énektanári állás Somogy megyében

2012.08.01. 16:20

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

A Csökölyi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda pályázatot hirdet ének-bármely szakos óraadó tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012.09.01-2013.06.15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 4 órás.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7526 Csököly, Petőfi Sándor utca 101. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ének tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, ének-bármely szak;
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatai,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- önéletrajz. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gábor nyújt, a 06 30/755-3508-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Csökölyi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (7526 Csököly, Petőfi Sándor utca 101.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II-252/2012., valamint a munkakör megnevezését: Óraadó ének-bármely szakos tanár.
vagy
- Elektronikus úton Jónás Zsuzsanna részére a iskcsokoly@freemail.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Intézményvezető döntése alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.