Emőke

Énektanári állás Zala megyében

2012.08.01. 16:20

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

A Térségi Óvoda Általános Iskola Szakiskola és Kollégium - Csapi pályázatot hirdet ének-matematika, ének-bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012.08.31-2013.06.15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 12 órás.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ének-zene tanítása 5-8. osztályig, szakiskola 10. évfolyam, matematika tanítása 7-10. évfolyamon.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, ének, matematika;
- ének, matematika tanításának gyakorlata, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
- felhasználói szintű internetes alkalmazások.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- felsőfokú képesítés, ének, matematika.

Elvárt kompetenciák:

- jó szintű csapatmunka, közösségi szellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakirányú főiskola végzettséget igazoló diploma,
- erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 31. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp Istvánné nyújt, a 06 70/240-7580-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Térségi Óvoda Általános Iskola Szakiskola és Kollégium - Csapi címére történő megküldésével (8756 Csapi, Petőfi utca 5-7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/417-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: ének-matematika, ének-bármely szakos tanár. 
- Elektronikus úton Fülöp Istvánné részére a katya46@freemail.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: pályázat beadása, telefonon kapcsolattartás, személyes találkozó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.