József, Bánk

Magyar-ének szakos tanári állás Veszprémben

2012.08.01. 16:20

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 8.

A Deák Ferenc Általános Iskola és Központi Műhely - Veszprém pályázatot hirdet magyar-ének szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Felső tagozatos osztályokban magyar nyelv és irodalom, valamint ének-zene szaktárgyi órák megtartása és énekkar vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, magyar-ének;
- szaktanári és karvezetői tapasztalat, legalább 1-3 év;
- felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP;
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás;
- énekkarvezetői tapasztalat, osztályfőnöki tapasztalat, legalább 1-3 év;
- felhasználói szintű internetes alkalmazások.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okirat,
- sikeres pályázat esetén erkölcsi bizonyítvány.

Elvárt kompetenciák:

- kiváló szintű kommunikatív képesség;
- motivációs képesség;
- új eljárások, információs technológiák alkalmazása.

Előnyt jelentő kompetenciák:

- kiváló szintű önállóság;
- szakmai fejlődés iránti igény.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szilárd nyújt, a 06 88/560-685-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Deák Ferenc Általános Iskola és Központi Műhely - Veszprém címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1133/2/2009, valamint a munkakör megnevezését: magyar-ének szakos általános iskolai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok megismerése, az érvényes pályázatok kiválasztása, az álláshely betöltésére alkalmasnak vélt jelölttel történő személyes elbeszélgetése, kiértesítés a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.