Beáta, Izolda, Lea

Ének-zenetanári állás Hódmezővásárhelyen

2012.08.02. 10:20

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 13.

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet ének-zene szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2013.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott feladatok ellátása, általános iskolás tanulók oktató-nevelő munkájával kapcsolatos feladatok elvégzése, ének-zene tantárgy tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, ének-zene szakos tanári diploma. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- főiskola, karvezetés;
- általános iskolai kórusvezetésben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- önéletrajz,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II-849/4-65/2012., valamint a munkakör megnevezését: ének-zene szakos tanár.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kiértesítésre a sikeres pályázók kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lisztferenc.hodtav.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.