Emőke

Matematika-énektanári állás Törökbálinton

2012.08.02. 16:20

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 9.

A Bálint Márton Általános és Középiskola Törökbálint pályázatot hirdet matematika-ének szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: matematika tantárgy érettségi felkészítése és versenyeztetés, ének tantárgy tanítása és énekkar szervezése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- egyetem. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- erkölcsi bizonyítvány,
- motivációs levél,
- diplomák másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keszler Márton nyújt, a 06-23-335-639-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Bálint Márton Általános és Középiskola Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/19/601/2012, valamint a munkakör megnevezését: matematika-ének szakos tanár.
vagy
- Elektronikus úton Keszler Márton részére a balintsuli@torokbalint.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.