József, Bánk

Ének-zene tanári állás Ócsán

2012.08.03. 16:20

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 9.

A Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola pályázatot hirdet ének-zene szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012. augusztus 24-től 2013. június 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 8 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Falu Tamás utca 35. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Középiskolai osztályokban ének-zene oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- egyetem, ének-zene szakos tanár. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- diploma fénymásolat,
- erkölcsi bizonyítvány,
- önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talapka Józsefné nyújt a 06 30/845-1505-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Falu Tamás utca 35.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2012, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene szakos tanár.
- Elektronikus úton Talapka Józsefné részére a gimi@bogim.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bogim.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.