József, Bánk

Énektanári állás Ócsán

2012.08.03. 16:20

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

A Halászy Károly Általános Iskola - Ócsa pályázatot hirdet ének-bármely szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. utca 52. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ének-zene oktatása felső tagozaton, énekkar vezetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, ének-karvezetés szak;
- erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,
- diploma másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kellnerné Balogh Edina nyújt, a 06 30/445-4831-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Halászy Károly Általános Iskola - Ócsa címére történő megküldésével (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. utca 52.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 226/2012., valamint a munkakör megnevezését: ének-bármely szakos általános iskolai tanár.
és
- Elektronikus úton Kellnerné Balogh Edina részére a kellneredina@freemail.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.